Kırsal bölgelerde yaşayan sosyo-ekonomik zorlukları olan ailelerin çocuklarına eğitsel oyun etkinlikleri ile spora özgü beceri koordinasyon ve temel kuvvet beceri gelişimlerine katkı sağlayacak olan “Eğitsel Oyun ve Hareket” eğitim modülünü spor bilimciler, antrenörler ve ilgili paydaşların katılımıyla oluşturarak bu modülü ülkemizde ve ortak ülkelerde uygulamak ve yaygınlaştırmak.